عضلات سرشان

نوشته های مربوط به موضوع بررسی تخصصی حرکت های تمرینی عضلات سرشان

حرکت نشر از جانب

side-rateral-raise-muscles

هدف اصلی از تمرین کردن بر روی عضلات سر شانه، پهن کردن شانه ها است، قسمت های مختلف دلتوئید ( عضلات قسمت شانه ) ناگفته پیداست که برای پهن کردن شانه هاست ،منطقی تر خواهد بود تا سهم عمده ای از ...

متن کامل »