خانه / تمرین (برگه 4)

تمرین

نوشته های مربوط به موضوع تمرین و روش های تمرینی

تکنیک تکرار های تحملی

به جرات می توان گفت که تکنیک تکرارهای تحملی یکی از پر مصرف ترین تکنیک هایی است که ورزشکاران سطوح متوسط که به صورت آگانه و یا ناخود آگاه از آن بهره می گیرند. در این تکنیک که از تکنیک ...

متن کامل »

سیستم تمرینی غریزی (حسی)

سیستم تمرینی غریزی

چگونگی نوشتن وخواندن برنامه تمیرن با توجه به سیستم های مختلف بدن سازی وست ها وتکرار های گوناگون نوشتن برنامه ی هر مربی مختلف است . دراین سایت شیوه های گوناگون وصحیح نوشتن برنامه های بدن سازی وتمرین را بررسی و ...

متن کامل »