خانه / تمرین (برگه 4)

تمرین

نوشته های مربوط به موضوع تمرین و روش های تمرینی

تکنیک تکرار های تحملی

reps-tolerance-muscles

به جرات می توان گفت که تکنیک تکرارهای تحملی یکی از پر مصرف ترین تکنیک هایی است که ورزشکاران سطوح متوسط که به صورت آگانه و یا ناخود آگاه از آن بهره می گیرند. در این تکنیک که از تکنیک ...

متن کامل »

سیستم تمرینی غریزی (حسی)

سیستم تمرینی غریزی

چگونگی نوشتن وخواندن برنامه تمیرن با توجه به سیستم های مختلف بدن سازی وست ها وتکرار های گوناگون نوشتن برنامه ی هر مربی مختلف است . دراین سایت شیوه های گوناگون وصحیح نوشتن برنامه های بدن سازی وتمرین را بررسی و ...

متن کامل »